• Ons brein verwerkt visuele informatie 60.000 keer sneller dan tekst
 • 40% van alle zenuwvezels die verbonden zijn met ons brein zijn gelinkt aan het netvlies
 • 90% van de gegevens die naar onze hersenen gaan is visueel
 • 60-65% van de mensen leert in beelden
 • We onthouden 10% van wat we horen, 20% van wat we lezen en 80% van wat we zien
 • In projecten zijn 95% van de problemen terug te voeren op gebrekkige communicatie

Een electricien gebruikt een schema wanneer het complex wordt. Hij wil een kortsluiting voorkomen. Waarom gebruiken we dan geen schema’s wanneer we lastige besluiten moeten nemen, inzicht willen krijgen in lastige situaties of ons business model eens kritisch onder de loep willen nemen? 

Visualiseren zorgt voor een gezamenlijk beeld, begrip en commitment. Discussies veranderen in dialogen.

Mindmapping is niet voor iedereen. Wanneer je nooit iets plant, schrijft, onderzoekt, organiseert, leert of denkt, dan kun je wellicht zonder. En wanneer je iets niet begrijpt, tenzij het gepresenteerd wordt op vier pagina’s dicht beschreven tekst, dan pak je het nooit op.”

Processen kun je grafisch weergeven door Lean Process Mapping. Met deze krachtige methodiek breng je relaties en processtappen, beslispunten en flow van het proces door de verschillende organisatie-eenheden in kaart en creëer je een gezamenlijk beeld, een gezamenlijk begrip en daarmee commitment voor de volgende stappen.

Ben je het zicht kwijt op al die todo-lijstjes?

Dan wordt het tijd voor Personal Kanban. Een hands-on techniek waarin je technieken en principes leert kennen en toepassen om je workflow productiever en meer gefocusseerd in te richten. En zeker te weten dat je werkt aan zaken die echt belangrijk zijn en waarde toevoegen.

Hoe staat jouw business er voor? Wie zijn je klanten en welke waarde creëren ze. Welke kanalen gebruiken je en wie zijn je belangrijkste partners? Wat zijn mogelijke, maar ook wat zijn minder mogelijke toekomstscenario’s? Wat zijn je sterke en zwakke kanten, je kansen en bedreigingen?

Met de passende Business Modeling tools helpen we je op een visuele manier breder en dieper inzicht in de samenhangen van je actuele bedrijfsvoering en de toekomstige mogelijkheden te krijgen.

Decision Mapping is het visueel weergeven van ons denken bij het nemen van beslissingen.

Eén van de definities van creativiteit maakt melding van het vermogen bestaande zaken op verschillende manieren te combineren voor nieuwe doeleinden. Door de wijnpers en de matrijs te combineren kwam Gutenberg op het idee van de drukpers. Een andere manier om naar creativiteit te kijken is te spelen met de onderlinge verbanden tussen dingen. Creativiteit is het vermogen nieuwe en nuttige ideeën en oplossingen te genereren voor alledaagse problemen en uitdagingen.

Interessant is iedere keer weer dat een discussie via de (als dan niet digitale) wand als vanzelf verandert in een dialoog. Deelnemers vragen elkaar naar het wat, waarom, wannneer, wie, waar en hoe van de ingebrachte informatie. Er ontstaat een breder en gemeenschappelijk overzicht en een dieper inzicht in het besproken thema.

Wat levert visueel denken in bijvoorbeeld groepen dan op?

 • Het verbetert de kwaliteit en snelheid van interactie
 • Zorgt voor beter teamwork, hogere productiviteit en meer betrokkenheid
 • Ondersteunt nieuwe manieren om ideeën uit te uitwisselen
 • Helpt grip te krijgen op complexiteit en diversiteit
 • Geeft beter zicht op lastige problemen en daarmee op meer mogelijke oplossingen
 • Geeft breder overzicht en dieper inzicht en zorgt voor nieuwe perspectieven
 • Moedigt holistisch denken aan
 • Is leuk, boeiend en inspirerend
 • Versnelt learning on the job