• Ons brein verwerkt visuele informatie 60.000 keer sneller dan tekst
  • 40% van alle zenuwvezels die verbonden zijn met ons brein zijn gelinkt aan het netvlies
  • 90% van de gegevens die naar onze hersenen gaan is visueel
  • 60-65% van de mensen leert in beelden
  • We onthouden 10% van wat we horen, 20% van wat we lezen en 80% van wat we zien
  • In projecten zijn 95% van de problemen terug te voeren op gebrekkige communicatie

Een electricien gebruikt een schema wanneer het complex wordt. Hij wil een kortsluiting voorkomen. Waarom gebruiken we dan geen schema’s wanneer we lastige besluiten moeten nemen, inzicht willen krijgen in lastige situaties of ons business model eens kritisch onder de loep willen nemen? 

Visualiseren zorgt voor een gezamenlijk beeld, begrip en commitment. Discussies veranderen in dialogen.