Redeneerschema

Het structureren van redeneringen is lastig. Door de argumentatie te visualiseren wordt logisch denken gestimuleerd en de aandacht gefocust op heldere structuren. Een redeneerschema (of Argument Map) zorgt ervoor dat je beter kunt omgaan met complexe informatie en maakt de communicatie naar andere belanghebbenden sneller en effectiever.

Waarom zou ik dat geloven?

Argument Mapping is het visueel weergeven van een argumentatiestructuur. Een Argument Map (redeneerschema) bevat alle componenten van een argument: de belangrijkste bewering, de eerste en vervolgreacties daarop – zoals de tegenwerpingen en weerleggingen, instemmingen, support, aannamen en bewijzen. De basisvraag is: waarom zou ik dat geloven? Een groot deel van onze hersenen is gericht op waar wat fysiek is, waar zijn dingen en wat is hun positie in relatie tot andere dingen. Visualiseren bevordert het weergeven van gedachten en hun relaties in veel sterkere mate dan op de gebruikelijke wijze. Door beweringen simpel en ondubbelzinnig te formuleren en door de noodzaak oorzaak- en gevolgrelaties aan te geven begrijpen we de kern van het thema veel beter. Zie onderstaande tabel voor het verschil tussen een Argument Map en een tekstparagraaf.

Argument Maps Tekstparagrafen
 • Zijn onderling statements in een specifieke setting.
 • Geven visueel een representatie van argumenten waarin de gehele structuur direct zichtbaar is.
 • Oorzaak en gevolg zijn direct duidelijk.
 • Geven de belangrijkste kenmerken en hun classificaties weer (door middel van labels en kleuren), sommige statements als tegenwerpingen en sommige als conclusies.
 • Zijn losse zinnen, wellicht zinnen die geen statement zijn.
 • Zijn een lineaire weergave van een argument waar dingen na elkaar worden gezegd en één tegelijk.
 • Verbanden zijn niet zichtbaar door het gebruik van woorden – of worden helemaal niet gezegd …
 • Zeggen niets door middel van visuele weergave maar met woorden – of worden helemaal niet gezegd …

Bron:David Spurre, University of Natal

Kritisch denken versterken

Argument Maps worden vaak gebruikt bij discussies, kritische denktechnieken en bij schrijven. Ze kunnen helpen bij het analyseren van voors en tegens bij gesprekken over lastige problemen. Argument Mapping laat in één oogopslag het overzicht, de detailinformatie en de relaties tussen de kernthema’s zien, het identificeert de vaak onuitgesproken componenten en versterkt het kritisch denken. Een Argument Map laat alleen zien wat direct relevant is, retorische omgevingsruis en andere niet ter zake doende informatie verdwijnt. Overzicht en inzicht In Argument Maps hebben de lijnen een specifieke betekenis: iets is een reden om iets anders wel of niet te geloven. Zoals hiervoor al genoemd is de kernvraag daarbij altijd: waarom zou ik dat geloven? Iedere map die ontstaat vanuit deze vraag is een Argument Map.

ArgumentMap

Toepassingen

 • Advocatuur
 • Klachtenbrieven
 • Artikel schrijven (ook in groepsverband)
 • Presentatie maken (startend met een bewering vervolgens de onderbouwing in kaart brengen)

Hoe doe ik het?

Hoe vertaal je nu de theorie naar de praktijk? De zeven regels voor een Argument Map op een rij:

 1. Noteer de belangrijkste vraag/bewering.
 2. Bedenk eerst zoveel mogelijk antwoorden/reacties om de belangrijkste statements of beweringen te identificeren: moet ik dat geloven? Waarom? Of: waarom niet?
 3. Denk dan na over ieder statement en identificeer pro- en contra- argumenten gerelateerd aan de verschillende topics.
 4. Verbind de argumenten met behulp van lijnen en labels.
 5. Identificeer nieuwe vragen en continueer het proces inclusief notities, referenties, bewijzen en gegevens.
 6. Ga door totdat je tevreden bent met de conclusie.
 7. Maak gebruik van kleuren (bijvoorbeeld accepteren = groen, afwijzen = rood) en pijlen om de Argument Map te structureren en het ontwerp te organiseren.

Praktische toepassing

 

ArgumentMap-vb

Aandachtspunten

 • Het faciliteren van een discussie kan ‘live’ met behulp van passende software (MindManager, bCisive, Rationale) en een beamer. De map ontwikkelt zich tijdens de discussie. Daarmee is het uiteindelijke resultaat direct beschikbaar voor alle betrokkenen.
 • Een Argument Map kan gecommuniceerd worden door deze als resultaat van de discussie aan alle deelnemers te sturen dan wel met enige uitleg als afbeelding in een document op te nemen (Mind Mapping software kent vaak een directe exportmogelijkheid naar Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en internet.)
 • Het weergeven van gedachten en hun onderlinge relaties door middel van het visualiseren en daarmee het bevorderen van begrip rond specifieke thema’s wordt ook ondersteund door technieken als mind mapping, strategy mapping en Ishikawa-diagrammen