Een van de grootste uitdagingen vandaag en in de toekomst is de toenemende complexiteit. Deze complexiteit neemt toe in

  • economische zin (projecten, strategieën, technologie, organisaties, change, lean, …),
  • de politiek (ecologie, economie, cultuur, demografie)
  • de maatschappij en
  • ons privéleven (work-life balance, familie, relaties).

Ons succes hangt af van de kunst cruciale factoren en hun onderlinge samenhang te identificeren.

4 factorenOnderzoek toont echter aan dat we tegen een mentale barriere oplopen wanneer we met dan meer dan vier factoren en hun onderlinge samenhang te maken krijgen. We gaan dan vertrouwen op ons gevoel en onze ervaringen uit het verleden. Het is maar zeer de vraag of dit gevoel en die ervaringen passen bij de actuele vraagstelling …

In deze situaties helpt visueel denken. Door met elkaar in dialoog de beslissingsfactoren en/of het proces te visualiseren ontstaat een gemeenschappelijk beeld en daarmee een gemeenschappelijk begrip van het thema. Het gevolg zijn betere beslissingen die ook nog eens door alle betrokkenen worden gedragen.

MatrixNaast bekende hulpmiddelen als Decision Mapping, Argument Mapping, Concept Mapping, Process Mapping en (Personal) Business Modeling is er een variant die nog een stap verder gaat: iModeling. Door aan te geven welke factoren op korte, middenlange en lange termijn minder zwaar of zwaarder wegen kan op basis daarvan in matrixvorm een toekomstverwachting worden weergegeven.

Niet alleen voor CreaMatics is Business Modeling een nieuw en fascinerend activiteitengebied, maar vooral voor jou biedt het een toegevoegde waarde in complexe tijden.

Neem contact op wanneer je meer wilt weten!