Hoe groeit kennis? Het begint met een eerste inzicht en groeit vervolgens. In het verleden kenden we ‘trees of knowledge’. Wat mij betreft heten die tegenwoordig mind maps. Naarmate thema’s complexer worden zien we dat er nog veel meer verbindingen zijn. De boomstructuur voldoet niet meer en we gebruiken vaker een netwerkstructuur. In mijn termen concept maps. Interessant is tegenwoordig dat de organisatieboom (het organigram) ook steeds minder voldoet en samenwerkingsvormen een netwerkstructuur krijgen.

Infographics expert Manuel Lima onderzocht 1000 jaar mapping en vertelt er inspirerend over in onderstaande TED-talk.