Creativiteit vervult in het leven van een advocaat een sleutelrol want innovatie wordt steeds belangrijker. Het realiseren van ideeën vindt binnen de advocatenpraktijk plaats binnen de kaders van processen of van bestaande adviestrajecten. Creativiteitsgereedschappen om nieuwe en mogelijk betere oplossingen te vinden worden nauwelijks ingezet. Mind Mapping is voor een advocaat een ideale techniek om samenhangen te zien, ideeën te ontwikkelen, denkblokkades te overwinnen, problemen op te lossen en tijd te winnen.

Waarom gaat het bij Mind Mapping?

Mind Mapping werd in de 70-er jaren ontwikkeld door Tony Buzan. Het is een methode om probleemstellingen te structureren en visualiseren. In plaats van complexe samenhangen op een blad papier sequentieel na elkaar van linksboven naar rechtsonder te ontwikkelen worden de gedachten in de vorm van een gestructureerde tekening in kaart gebracht: een ‘gedachtenkaart’ ontstaat. Mind Mapping zorgt voor optimaal gebruik van beide hersenhelften.

 

Visual Cards

De structuur van een Mind Map kan worden vergeleken worden met die van een boom uit het perspectief van een vogel. Vanuit de stam in het midden zie je zich takken en zijtakken. De stam geeft het thema aan terwijl de takken de daarbij behorende ideeën weergeven.

Waar kan Mind Mapping binnen de advocatuur worden toegepast?

 • Activiteitenplanning
  Een Mind Map brengt orde in de vele activiteiten van een advocaat en biedt overzicht.
 • Probleemanalyse
  In een eerste Mind Map kunnen al brainstormend verschillende aspecten van een zaak worden verzameld waarbij een voorlopige ordening ontstaat. Deze ordening kan verder worden verfijnd voordat gestructureerd aan oplossingen kan worden gewerkt.
 • Creatieve advisering
  Aan het begin van een complex mandaat kunnen Mind Maps helpen bij het ordenen en verknopen van ideeën om vandaaruit te dienen als basis voor de definitieve tekst.
 • Planning en strategie
  Bijvoorbeeld bij het nieuw inrichten of overdragen van een praktijk worden eerste gedachten gevolgd door vervolgvragen.

Structureren van complexe zaken
Juist complexere zaken worden helder door het gebruik van Mind Mapping. De eerste takken heeft een advocaat snel in kaart gebracht. Afhankelijk van de situatie kunnen dat specifieke voorwaarden zijn die al Mind Mappend verder vertakt worden of de verschillende scenario’s die een zaak in de gewenste richting laten ontwikkelen (‘Scenario Mapping’). Omdat de gedachtenkaart op één blad papier staat worden samenhangen snel zichtbaar.

Gespreksmanagement
Ook bij gesprekken kent Mind Mapping voordelen. Zowel bij het eerste gesprek met een cliënt (samen in kaart brengen wat er speelt leidt tot een gezamenlijk beeld), als bij het opstellen van een pleitnota en gebruik van deze Mind Map tijdens een zitting leidt het tot minder communicatieproblemen.

De advocaat die Mind Mapping inzet zal daarmee zijn volledige kennis en ervaring gebruiken en zich bevrijden van bestaande denkpatronen en –blokkades. Hij zal innovatiever zijn omdat hij nieuwe wegen zal vinden en daarmee succesvol zal zijn in een veranderende markt.

 • Mind Maps maken het mogelijk grote hoeveelheden informatie te verzamelen en te structureren.
 • Mind Maps maken gecompliceerde zaken eenvoudiger te begrijpen en tevens samenhangen te zien.
 • Mind Maps communiceren ideeën en informatie naar anderen.
 • Mind Maps verbeteren de geheugenwerking.

Voorbeelden

NovaMind
Deel van een Mind Map gemaakt met NovaMind

DS
Voorbeeld uit: ‘Meer inzicht en overzicht met mindmappen’

Argument Map
Een Argument Map (variant op Mind Mapping

Bronnen

 • Markus J. Sauerwalt (advocaat in Bonn, BRD)
 • Chuck Frey (Mind Mapping Software Blog)
 • NovaMind (NovaMind Mind Mapping for Lawyers)
 • Artikel Tim van Gelder (Argument Mapping)
 • ‘Meer inzicht en overzicht met mindmappen’ van Hans Buskes