“Maak een process map van alles wat je doet.

Tot dan weet je niet waar je mee bezig bent, je hebt alleen een job.”

W.Edwards Deming

Workshop 'Lean Process Mapping'

Door medewerkers zelf ‘hun’ proces in kaart te laten brengen is de kans op succesvolle implementatie vijf keer groter. Lean Process Mapping leidt tot een beter begrip van de organisatieprocessen. Ook nemen betrokkenheid en creativiteit sterk toe.

Er ontstaat snel een gemeenschappelijk beeld én een gemeenschappelijk begrip. Dat is de basis voor commitment voor vervolgacties. De kans op succesvolle implementatie van veranderingen is vijf keer groter wanneer deze door medewerkers zelf zijn bedacht.

Enkele andere voordelen van Lean Process Mapping:

 • Het begrip voor de hele procesketen neemt toe
 • Beslissingen nemen wordt eenvoudiger
 • De beste ideeën voor procesverbetering komen vaak uit de organisatie zelf
 • Lean Process Mapping bevordert teamvorming

Doel van de training

Samen met andere betrokkenen in staat zijn het werkproces te visualiseren en te verbeteren is de doelstelling van deze workshop.

Na de workshop ken je:

 • de principes van Lean Process Mapping,
 • de gebruikte regels, symbolen en te doorlopen stappen,
 • de verschillende toepassingsvormen en –gebieden

en kun je

 • deze kennis binnen je eigen organisatie toepassen,
 • sessies faciliteren (mits je beschikt over algemene vaardigheden in facilitating en creatieve denktechnieken).

De workshop is gebaseerd op het boek Process Mapping, een praktische methodiek voor een heldere kijk op businessprocessen van Hans Terhurne. Hierin wordt op een zeer toegankelijke manier beschreven hoe, uitgaande van de ‘AS IS’- situatie en de analyse hiervan samen met de betrokkenen gewerkt kan worden aan het ‘SHOULD BE’-proces.

Een extra uitdaging is de ‘COULD BE’-situatie. Met behulp van creatieve denktechnieken buiten gebaande paden denken levert vaak verrassende extra mogelijkheden op. Waar het procesrelatiediagram het systeemoverzicht laat zien, zorgt de functieoverschrijdende flowchart op macroniveau voor inzicht in het geselecteerde proces. Waar nodig geeft een lineaire flowchart op microniveau meer informatie.

Doelgroep

 • Leidinggevenden,
 • kwaliteitsmanagers,
 • adviseurs en
 • medewerkers op ieder niveau die werkzaam zijn in een proces waar meerdere functies en/of organisatie-eenheden een rol spelen

zowel in profit- als non-profit organisaties.

Inhoud

 • Wat is Lean Process Mapping?
  Korte informatie over achtergronden van Lean Process Mapping.
 • Hoe doe ik het?
  De regels, symbolen en de stappen in theorie en praktijk.
 • Toepassingsmogelijkheden en voorbeelden

Investering

De workshop LeanBusiness Process Mapping. Hoe? Zo! duurt een dag.

De investering bij een in-company training met maximaal 12 deelnemers is €1750,00 exclusief BTW, maar inclusief workshopmaterialen en reiskosten.

Trainer

Hans Terhurne kent alle ins en outs van Process Mapping. Zijn achtergrondkennis op het gebied van ‘Visual Mapping’ zorgt voor de onderscheidende aanpak. Hij is gecertificeerd als MindManager en iMindMap trainer en als ‘Deskundige in het hanteren van Creatieve Denktechnieken’. Hans is auteur van de boeken ‘Innovatie door Creativiteit’ en ‘Process Mappping’.

Meer weten?

Neem contact op met Hans Terhurne voor meer informatie

0653 160 235 / hans.terhurne@creamatics.nl