DEN HAAG (HT) – De Tweede Kamer heeft vandaag besloten mindmapping en andere vormen van ‘visual mapping’ breed in te gaan zetten. Daar zijn een aantal goede redenen voor:

  • Verregaande versnippering van het politieke landschap maakt het steeds lastiger om tot breed gedragen besluiten te komen. Mindmapping leidt tot een gemeenschappelijk beeld en begrip. Daarmee neem de kans toe op besluiten waar een brede meerderheid in Eerste én Tweede Kamer achter kan staan.
  • Welles-nietes discussies nemen af. Het gesprek via het scherm of de wand zorgt er voor dat deze discussies en debatten vanzelf overgaan in een dialoog. De mindmap zorgt voor een breder zicht op en een dieper inzicht in de steeds complexer wordende onderwerpen. De snelheid én de kwaliteit van besluitvorming nemen sterk toe.
  • Moderne software maakt het mogelijk burgers in realtime mee te laten kijken. Het is ook mogelijk bijvoorbeeld deskundigen direct te laten participeren om het beeld zo compleet mogelijk te maken – een volgende stap in de richting van een echte participatiesamenleving en directe democratie.
  • De basis voor de besluitvorming wordt voor een veel groter deel van de bevolking inzichtelijk – het is gewoon beter uit te leggen. Het toenemende wantrouwen ten aanzien van ‘Den Haag’ kan daarmee omgebogen worden.
  • Flexibel werken wordt eindelijk ook voor politici mogelijk door collaboratief te vergaderen in de cloud. Zij hoeven dan niet meer fysiek aanwezig te zijn en kunnen thuis of op de camping werken.

Verborgen agenda’s en achterkamertjespolitiek verdwijnen

Niet alle partijen waren direct voor de inzet van visual mapping. Met visualiseren verdwijnt namelijk de mogelijkheid om met verborgen agenda’s en achterkamertjespolitiek de besluitvorming te beïnvloeden. De ‘Commissie MindMapping’ kon de tegenstanders echter overtuigen door de snelheid waarmee ze haar opdracht volbracht, de eensgezindheid die er binnen de commissie was over het advies, de gepresenteerde argumenten en de duidelijkheid van haar rapport.

Business MeetingDe commissie maakte voor haar opdracht gebruik van mindmapsoftware als projectmanagementtool. Dezelfde mindmap werd vervolgens gebruikt om het eindrapport te schrijven en ook voor de presentatie aan de Kamer.

In de vergaderruimtes van de Tweede Kamer worden op korte termijn grote touchscreens en whiteboards geplaatst. De tablets van de parlementsleden worden voorzien van de benodigde software. Met een deskundige op het gebied van visueel denken wordt gewerkt aan een opleidingsprogramma voor zowel parlementsleden, medewerkers als facilitators.

Besparingen

Bij de verbouwing van de tweede kamer wordt rekening gehouden met volledige integratie van de nieuwe werkvorm. Onderzocht wordt o.a. of het aantal van 150 stoelen in de grote vergaderzaal met 35-50% verminderd kan worden. Aangezien de dialoogvorm open is, is de noodzaak voor aparte fractiekamers niet meer aanwezig. Men denkt ook aan World Café inrichtingen. Het Ministerie van Financiën buigt zich op dit moment over deze en andere mogelijke kostenbesparingen door de inzet van visual mapping.

Eerste Kamer

De leden van de Eerste Kamer kijken nog wat onwennig naar deze ontwikkelingen. Zij zullen waarschijnlijk een eigen commissie benoemen om te onderzoeken of een dergelijke werkwijze ook bij hen tot verbetering van de besluitvorming kan leiden.