Game rules are chnagingPolitieke verschuivingen blijken steeds minder voorspelbaar. En daarmee ook de invloed daarvan op jouw business. Consumentengedrag verandert. Marges staan onder druk. Recessie en een trage verbetering van de economie maken het er ook al niet beter op. Snelle veranderingen staan een statisch business model in de weg. Het lijkt dus tijd voor een andere aanpak van je bedrijfsvoering. Het vormgeven van een business model wordt een continu proces: Business Modeling.

Door samen met de betrokken vakmensen gebruik te maken van visuele denktechnieken zorgt Business Modeling voor een gezamenlijk beeld, een gezamenlijk begrip en daarmee tot commitment. Het gesprek via de al dan niet digitale wand zorgt voor dialoog en meer diepgang. Business Modeling helpt bij het identificeren van verbeterpunten, maakt duidelijk waar een organisatie sterk en zwak is, waar nieuwe kansen liggen.

60% van de mensen is meer beeld- dan lineair denker. Business Modeling helpt zo samenhangen te zien om samen betere en vooral gedragener besluiten te nemen. Omdat medewerkers zelf het passende schema construeren en daarbij gebruik maken van kleuren en vormen, stimuleert het tevens creativiteit.

Business ModelingWacht even, maar wat is Business Modeling dan?

Het visualiseren van een soms complexe werkelijkheid zorgt voor een helderder beeld. Dit maakt communiceren eenvoudiger. Het ondersteunt veranderingsprocessen en laat zien wat de effecten zijn van deze veranderingen in de bedrijfsvoering. Business Modeling zorgt voor een gemeenschappelijk begrip. Een traditioneel business model wordt de volgende dag ingehaald door de snelle ontwikkelingen. Vandaar het gebruik van het werkwoord ‘modeling’: Business Modeling stopt niet!

En visueel denken, wat kan ik daar dan mee?

Visueel denken is het inzetten van methodieken die gebruik maken van diagrammen en schema’s om ideeën, concepten, processen en relaties te laten zien. De deelnemers aan een business modeling workshop geven zelf de ideeën en concepten weer met behulp van afbeeldingen en tekst. Deze worden door lijnen of in schema’s met elkaar verbonden om de onderlinge relaties weer te geven. Visueel denken is het ordenen van gedachten en samenhangen. Dit verbetert ons denken en communiceren. Het heeft te maken met niet-lineair, holistisch en conceptdenken. Dit in tegenstelling tot geschreven tekst, die is in hoofdzaak lineair.

van informatie naar innovatieZoals te zien in de afbeelding zijn vaak een aantal stappen te herkennen. Bij visueel denken gebruik je de ruimte tussen de objecten om detailinformatie vast te leggen. Dat is niet hetzelfde als een nieuwe paragraaf in een lineaire tekst. Grootte, kleur en vorm van de objecten kunnen betekenis hebben en uiteindelijk zie je zowel het bos als de bomen.

En waar kan Business Modeling worden ingezet?

Business Modeling is breed inzetbaar. Denk aan start-up’s, procesverbetering bij alle vormen van organisaties, dialoog tussen overheid en burgers, maken van een businessplan, project-management, maken van presentaties, schrijven van boeken, besluiten nemen die ook gedragen worden, complexe thema’s doorgronden, etc.

Welke Business Modeling tools gebruiken jullie?

Hieronder is een aantal Business Modeling-tools weergegeven. Welke tools wanneer en op welke manier worden ingezet hangt af van de vraag. En we helpen je graag bij het beantwoorden van die vraag.

business-modeling-tools

Wat levert Business Modeling dus op?

Door gebruik te maken van visualiseren ontstaat een helder zicht op het betreffende thema in zijn omgeving. De IST-situatie maakt duidelijk wat de verbeterpunten zijn waarna we kunnen werken aan de SOLL-situatie. Er onstaat een duidelijk beeld dat daarom ook eenvoudig kan worden gecommuniceerd aan andere stakeholders. Dat vergroot de kans op succes!